فاعل | وبلاگ رسمی تاپ ترجمه

...
تیم پشتیبانی تاپ ترجمه ۳ مهر، ۱۳۹۳
آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته – مبحث دوم (گذشته ی استمراری)

گذشته ی استمراری و کاربرد آن پس از گذشته ی ساده می رسیم به مبحث گذشته ی استمراری که ...

آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته-مبحث اول (گذشته ی ساده)

    گذشته ی ساده و کاربرد آن در درس اول به مبحث گذشته ی ساده که یکی از قواعد بسیار ...

...
تیم پشتیبانی تاپ ترجمه ۳ مهر، ۱۳۹۳