افعال کمکی | وبلاگ رسمی تاپ ترجمه

...
تیم پشتیبانی تاپ ترجمه ۵ مهر، ۱۳۹۳
آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته – مبحث نهایی (آینده)

درس ششم : آینده به جملات زیر نگاه کنید : - من فردا به نمایشگاه میروم. - آنها سال ...

آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته- مبحث پنجم (حال ساده)

درس پنجم : حال ساده فعل زمان حال ساده را برای مواقعی به کار می بریم که همیشه در حال ...

...
تیم پشتیبانی تاپ ترجمه ۵ مهر، ۱۳۹۳