آموزش زبان انگلیسی | وبلاگ رسمی تاپ ترجمه

...
تیم پشتیبانی تاپ ترجمه ۶ مهر، ۱۳۹۳
آموزش زبان انگلیسی از طریق هندبوک ۵۰۴- درس ۰۱

سلام.............. هر فردی برای ارائه ی یک مکالمه ی کامل و عالی نیاز به مرجع لغات عالی ...

آموزش صحبت محاوره ای زبان انگلیسی

  تو این قسمت میخوام نکاتی رو بزارم که برامون همیشه کارسازن.........مخصوصا برای شفاف ...

...
تیم پشتیبانی تاپ ترجمه ۶ مهر، ۱۳۹۳
...
تیم پشتیبانی تاپ ترجمه ۵ مهر، ۱۳۹۳
آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته – مبحث نهایی (آینده)

درس ششم : آینده به جملات زیر نگاه کنید : - من فردا به نمایشگاه میروم. - آنها سال ...

آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته- مبحث پنجم (حال ساده)

درس پنجم : حال ساده فعل زمان حال ساده را برای مواقعی به کار می بریم که همیشه در حال ...

...
تیم پشتیبانی تاپ ترجمه ۵ مهر، ۱۳۹۳
...
تیم پشتیبانی تاپ ترجمه ۳ مهر، ۱۳۹۳
آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته- مبحث چهارم (ماضی بعید)

درس چهارم : مــــاضی بعيـد ( گذشته ی كامل ) ماضی بعيد به عملی اشاره می كند كه در ...

آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته- مبحث سوم (ماضی نقلی)

درس سوم : زمان حال کامل Present Perfect (ماضی نقلی) ادامه جمله+مفعول+ قسمت سوم فعل+(have- ...

...
تیم پشتیبانی تاپ ترجمه ۳ مهر، ۱۳۹۳
...
تیم پشتیبانی تاپ ترجمه ۳ مهر، ۱۳۹۳
آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته – مبحث دوم (گذشته ی استمراری)

گذشته ی استمراری و کاربرد آن پس از گذشته ی ساده می رسیم به مبحث گذشته ی استمراری که ...

آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته-مبحث اول (گذشته ی ساده)

    گذشته ی ساده و کاربرد آن در درس اول به مبحث گذشته ی ساده که یکی از قواعد بسیار ...

...
تیم پشتیبانی تاپ ترجمه ۳ مهر، ۱۳۹۳