نوشته‌های با برچسب ‘زمان حال’

آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته- مبحث سوم (ماضی نقلی)

بدون نظر
آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته- مبحث سوم (ماضی نقلی)

آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته- مبحث سوم- حال کامل (ماضی نقلی) درس سوم: زمان حال کامل (ماضی نقلی) (Present Perfect) ادامه جمله+مفعول+ قسمت سوم فعل+(have- has)+فاعل طریقه شناختن(سه طریق) الف- اگر عملی در گذشته در وقت نامعلومی انجام شده باشد حال کامل است یعنی اگرجمله ای قید زمان نداشته باشد ماضی نقلی است. […]