آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته – مبحث نهایی (آینده)

آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - مبحث نهایی (آینده)Reviewed by تاپ ترجمه on Sep 27Rating: 4.5آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - مبحث نهایی (آینده)درس ششم: آینده به جملات زیر نگاه کنید : من فردا به نمایشگاه میروم . آنها سال آینده خانه خواهند خرید. فعل جملات بالا مربوط به زمان آینده هستند .در انگلیسی برای نسان دادن زمان آینده از فعلهای کمکی will , shall و گاهی از to be going to استفاده می شود . مثال : I WILL GO WE WILL GO YOU WILL GO YOU WILL GO HE WILL GO SHE WILL GO THEY WILL GO IT WILL GO برای تغییرات در این نوع جملات آینده از فعل کمکی ‌WILL استفاده می کنیم . نکته : توجه کنید که عموما WILL NOT به صورت مختصر شده WON`T می آید . در بعضی مواقع هم که تصمیم به انجام کاری در آینده داریم از TO BE GOING TO استفاده می کنیم . I AM GOING TO WE ARE GOING TO YOU ARE GOING TO YOU ARE GOING TO HE IS GOING TO SHE IS GOING TO THER ARE GOING TO IT IS GOING TO تغییرات در این جملات با فعلهای کمکی TO BE انجام میگیرد. I`M GOING TO DO MY HOMEWORK. AM I GOING TO DO MY HOMEWORK ? I`M NOT GOING TO DO MY HOMEWORK . نکته : استفاده از فعل کمکی SHALL هم مثل WILL می باشد . با این تفاوت که اگر در جملات سوالی قصد داشته باشیم اجازه ای گرفته شود از فعل کمکی SHALL هم استفاده می شود مثال : آیا من می تونم یک لیوان آب دیگر بنوشم . SHALL I DRINK ANOTHER GLASS OF WATER
آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - مبحث نهایی (آینده)
آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته – مبحث نهایی (آینده)

درس ششم:
آینده

به جملات زیر نگاه کنید :
من فردا به نمایشگاه میروم .
آنها سال آینده خانه خواهند خرید.
فعل جملات بالا مربوط به زمان آینده هستند
.در انگلیسی برای نسان دادن زمان آینده از فعلهای کمکی will , shall و گاهی
از to be going to استفاده می شود .
مثال :

I WILL GO WE WILL GO
YOU WILL GO YOU WILL GO
HE WILL GO
SHE WILL GO THEY WILL GO
IT WILL GO

برای تغییرات در این نوع جملات آینده از فعل کمکی ‌WILL استفاده می کنیم .

نکته : توجه کنید که عموما WILL NOT به صورت مختصر شده WON`T می آید .

در بعضی مواقع هم که تصمیم به انجام کاری در آینده داریم از TO BE GOING TO استفاده می کنیم .
I AM GOING TO WE ARE GOING TO
YOU ARE GOING TO YOU ARE GOING TO
HE IS GOING TO
SHE IS GOING TO THER ARE GOING TO
IT IS GOING TO
تغییرات در این جملات با فعلهای کمکی TO BE انجام میگیرد.
I`M GOING TO DO MY HOMEWORK.
AM I GOING TO DO MY HOMEWORK ?
I`M NOT GOING TO DO MY HOMEWORK .
نکته : استفاده از فعل کمکی SHALL هم مثل
WILL می باشد . با این تفاوت که اگر در جملات سوالی قصد داشته باشیم اجازه
ای گرفته شود از فعل کمکی SHALL هم استفاده می شود
مثال :
آیا من می تونم یک لیوان آب دیگر بنوشم .
SHALL I DRINK ANOTHER GLASS OF WATER ?

دیدگاه خود را به ما بگویید.