آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته- مبحث چهارم (ماضی بعید)

آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته- مبحث چهارم (ماضی بعید)Reviewed by تاپ ترجمه on Sep 25Rating: 4.5آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته- مبحث چهارم گذشته ی کامل (ماضی بعید)درس چهارم: مــــاضي بعيـد ( گذشته ي كامل ) ماضي بعيد به عملي اشاره مي كند كه در گذشته قبل از عمل ديگري انجام شده باشد . بقيه ي جمله + اسم مفعول + had+ فاعل = ماضي بعيد تذكر : ماضي بعيد بندرت به تنهايي بكار مي رود و اغلب بوسيله ي كلمات ربط نظير before -after. because – when و … با گذشته ي ساده طبق الگوي زير همراه است . گذشته ي ساده + before + ماضي بعید گذشته ي ساده + when + ماضي بعيد ماضي بعيد + because + گذشته ي ساده ماضي بعيد + after + گذشته ي ساده - Ali had eaten a sandwich before he went to bed . علی قبل از رفتن به رختخواب ساندویچش را خورده بود - I had finished my work when you came . وقتی شما رسیدید من کارهایم را تمام کرده بودم - She was tired because she had walked for 5 hours . او خسته شده چون او برای پنج ساعت پیاده روی کرده بود - They ate lunch after she had left home . آنها ناهار خوردند بعد از اینکه او خانه را ترک کرده بود. يادآوري : مي توان الگوهاي فوق را بشـكل الگوي زير تغيير داد كه در اين حـالت دو جمله بوسـيله يك كاما از يكديگر جدا مي شوند . ماضي بعيد + , + گذشته ي ساده + Before Before Ali went to bed , he had eaten a sandwich . توجه داشته باشید که در ترجمه ی افعال ماضی بعید از کلمه ی بود استفاده میشود.
آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته- مبحث چهارم گذشته ی کامل (ماضی بعید)
آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته- مبحث چهارم گذشته ی کامل (ماضی بعید)

درس چهارم:
مــــاضي بعيـد ( گذشته ي كامل )

ماضي بعيد به عملي اشاره مي كند كه در گذشته قبل از عمل ديگري انجام شده باشد .

بقيه ي جمله + اسم مفعول + had+ فاعل = ماضي بعيد

تذكر : ماضي بعيد بندرت به تنهايي بكار مي رود و اغلب بوسيله ي كلمات ربط نظير before -after. because – when و … با گذشته ي ساده طبق الگوي زير همراه است .

گذشته ي ساده + before + ماضي بعید
گذشته ي ساده + when + ماضي بعيد
ماضي بعيد + because + گذشته ي ساده
ماضي بعيد + after + گذشته ي ساده

– Ali had eaten a sandwich before he went to bed
.
علی قبل از رفتن به رختخواب ساندویچش را خورده بود

– I had finished my work when you came .
وقتی شما رسیدید من کارهایم را تمام کرده بودم

– She was tired because she had walked for 5 hours .
او خسته شده چون او برای پنج ساعت پیاده روی کرده بود

– They ate lunch after she had left home .

آنها ناهار خوردند بعد از اینکه او خانه را ترک کرده بود.

يادآوري : مي توان الگوهاي فوق را بشـكل الگوي زير تغيير داد كه در اين

حـالت دو جمله بوسـيله يك كاما از يكديگر جدا مي شوند .

ماضي بعيد + , + گذشته ي ساده + Before

Before Ali went to bed , he had eaten a sandwich .

توجه داشته باشید که در ترجمه ی افعال ماضی بعید از کلمه ی بود استفاده میشود.

دیدگاه خود را به ما بگویید.